سفارش تبلیغ
صبا
آنکه خوب گوش دهد، زود بهره برد . [امام علی علیه السلام]