سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آدمى با دمى که برآرد گامى به سوى مرگ بردارد . [نهج البلاغه]