گنجی سودمندتر از دانش، نیست . [امام علی علیه السلام]