سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آنکه برای جز نزدیکانش گشاده رویی کند، حکیم نیست . [امام علی علیه السلام]