گشاده رویی، دامِ دوستی است . [امام علی علیه السلام]