دانش راهنمای عمل و عمل ظرف فهم است . [امام سجّاد علیه السلام]